ยินดีต้อนรับสู่แอกโซฟา

สร้างรายได้ - ประหยัดเวลา Copytrade ทําเพื่อคุณ

คัดลอกตําแหน่งจากเทรดเดอร์หลักโดยอัตโนมัติและลืมระยะเวลาที่คุณซื้อขาย

ดูลีดเดอร์บอร์ด เริ่มติดตาม

*ผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

ข้ามสกุลเงิน
Master USD, ผู้ติดตาม EUR
สําเนาย้อนกลับ
มาสเตอร์บาย, ผู้ติดตามขาย
หยุดการคัดลอกชั่วคราว
หยุดสําเนาของคุณสักครู่
ขีด จํากัด การสูญเสีย
ตั้งค่าขีด จํากัด ของคุณและระบบจะหยุดการคัดลอกโดยอัตโนมัติ
อัตราส่วนความเสี่ยง (RR)
RR 3 หมายถึง: มาสเตอร์เปิด 1 ล็อตผู้ติดตามเปิด 3 ล็อต
คะแนน
ดูคะแนนต้นแบบก่อนคัดลอก