Chào mừng bạn đến với AXOFA

Kiếm tiền - Tiết kiệm thời gian. Copytrade làm điều đó cho bạn

Tự động sao chép các vị thế từ các nhà giao dịch bậc thầy và quên đi thời gian bạn giao dịch.

Xem bảng xếp hạng Bắt đầu theo dõi

*Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai

Tiền tệ chéo
Master USD, người theo dõi EUR
Sao chép ngược
Mua chính, Người theo dõi bán
Tạm dừng sao chép
Dừng bản sao của bạn trong một thời gian
Giới hạn tổn thất
Đặt giới hạn của bạn và hệ thống tự động dừng sao chép cho nó
Tỷ lệ rủi ro (RR)
RR 3 có nghĩa là: Làm chủ mở 1lot, follower mở 3lot
Điểm
Xem điểm chính trước khi sao chép