Chào mừng bạn đến với AXOFA

Tiền thưởng 10% trong khoản tiền gửi của bạn - Mọi lúc

Tiền thưởng sẽ tự động ghi có vào tài khoản MT5 của bạn khi bạn nạp tiền. Không giới hạn. Bạn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, tất cả các tài khoản mà không có khoản tiền gửi tối thiểu

Liên hệ với chúng tôi

Term & Condition
* Bonus just apply for Forex, Metals, Indicies & Commodities
* Bonus will canceled/expired on withdrawal
* Bonus will canceled/expired when Equity < Credit. System will check your bonus every 5 minutes