Chào mừng bạn đến với AXOFA

Thể hiện kỹ năng của bạn với tư cách là MASTER - Copytrade

Đăng ký ngay hôm nay để trở thành Master và được thưởng theo số lượng người theo dõi của bạn

Xem bảng xếp hạng Áp dụng Master

*Copytrade có thể được áp dụng cho tất cả các loại tài khoản

Copytrade

Bốn loại phí - tất cả đều được thanh toán tự động

Phí biểu diễn
Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận ròng được tính dựa trên mô hình High-Water Mark. Nó được tính phí vào cuối một khoảng thời gian xác định.
Phí khối lượng
Một số tiền cố định được trả cho mỗi 1 lô khối lượng giao dịch. Nó được tính khi đóng vị trí.
Phí đăng ký
Một số tiền cố định được thanh toán định kỳ bất kể hiệu suất giao dịch. Nó được tính phí vào đầu một khoảng thời gian xác định.
Phí quản lý
Một tỷ lệ phần trăm hàng năm của tài sản ròng (vốn chủ sở hữu tài khoản) được trả theo từng phần trên cơ sở định kỳ.